Συνδυασμός αποκαταστάσεων δοντιών & εμφυτευμάτων

before
after


ΟΨΕΙΣ & ΣΤΕΦΑΝΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Οι δύο πλάγιοι τομείς αποκαταστάθηκαν με όψεις πορσελάνης και οι δύο κυνόδοντες με άμεσα εμφυτεύματα (αμέσως μετά τις εξαγωγές, των νεογιλών κυνοδόντων) και μεταλλοκεραμικές στεφάνες (θήκες).

before
after


ΣΤΕΦΑΝΕΣ,ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΟΝΤΙΩΝ & ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ,ΟΨΕΙΣ ΠΟΡΣ

before
after


ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ,ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ,ΟΨΕΙΣ

before
after