Άμεσες ολικές αποκαταστάσεις ρητίνης

before
after


Στεφάνη πορσελάνης-επένθετα ρητίνης