Προσθετική


ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ:Στεφάνες (θήκες), γέφυρες, όψεις, οδοντοστοιχίες (μασέλες).

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ:Στεφάνες(θήκες),γέφυρες,επένθετες οδοντοστοιχίες(κουμπωτές μασέλες)