Περιοδοντική θεραπεία


Θεραπεία ουλίτιδας και περιοδοντιτιδας,(συντηρητική και χειρουργική), μοσχεύματα ιστών.