Εμφυτευματολογία


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων,οστικά μοσχεύματα,μοσχεύματα μαλακών ιστών,άμεση φόρτιση.

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:Στεφάνες(θήκες),γέφυρες,επένθετες οδοντοστοιχίες(κουμπωτές μασέλες).